Categories
Yleinen

Etelä-Savon pääomarahasto

Etelä-Savon pääomarahasto on uusi kasvuyritysrahasto.

Rahasto on yksityisten sijoittajien, Redstone Nordics Oy:n, alueen kaupunkien (Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna) sekä ELY-keskuksen yhteinen hanke kasvuyritysten kehittämisen vauhdittamiseen.

Rahasto on AFIM-lainsäädännön (direktiivi 211/61/EU ja laki 162/2014) mukainen ns. vaihtoehtorahasto, jonka juridinen toimintamuoto on kommandiittiyhtiö. Rahasto toimii ryhmäpoikkeusasetuksen (EU 651/2014) mukaisesti.

Etelä-Savon pääomarahaston koko (first closing) on 3,5 MEUR jakautuen seuraavasti:

ELY-keskuksen käynnistämisavustus: 1,0 MEUR
Etelä-Savon kaupungit: 400 000 EUR
Yksityiset sijoittajat: 2,0 MEUR
Redstone Nordics Oy: 100 000 EUR

Sijoituskohteet

Rahaston sijoituskohteet ovat voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakevat nuoret siemen- ja kasvuvaiheen yritykset, joilla on yhteys Etelä-Savoon.

Sijoitustoiminta

Rahastoon tehtävän sijoitussitoumuksen minimimäärä on 25 000 euroa. Alkuvaiheessa haetaan sitoumuksia, jotka muutetaan konkreettisiksi sijoituksiksi sijoitusvaiheessa, jonka kestoksi arvioidaan noin kolme vuotta.

Sijoitusvaiheen jälkeen yritysten kehittämiseen ja irtaantumiseen arvioidaan kuluvan noin seitsemän vuotta.

Voitonjako

Julkisen avustuksen käyttäminen rahaston käynnistysvaiheessa mahdollistaa epäsymmetrisen voitonjaon, jossa alkuvaiheen sijoittajat hyötyvät täten enemmän.

Strategia ja hallinnointi

Sijoittajista muodostuva sijoittajaneuvosto ohjaa rahaston sijoitusstrategiaa. Rahaston hallinnoinnista vastaa Redstone Nordics Oy.

Rahaston käynnistysvaihe

Rahaston käynnistysvaiheessa sijoitussitoumusneuvottelut käy Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (y-tunnus 0600598-8). Yhtiön puolesta yhteyshenkilönä toimii Marjo Niittuaho-Nastolin.

Categories
Yleinen

Finanssivalvonta myönsi pääomarahastolle markkinointiluvan

Etelä-Savoon perusteilla oleva pääomasijoitusrahasto herättää kiinnostusta poikkeuksellisesta ajasta huolimatta. Finanssivalvonta on myöntänyt rahastolle markkinointiluvan ja toiminta voidaan nyt käynnistää.

Perusteilla olevan noin 3,5 miljoonan euron Etelä-Savon pääomarahaston avulla on tarkoitus vauhdittaa ja kansainvälistää alueen yritystoimintaa.

Etelä-Savon pääomarahasto tulee tavoittelemaan paikallisia yksityissijoittajia sekä institutionaalisia sijoittajia. Syksyllä lanseerattavaksi suunniteltu rahasto on jo herättänyt kiinnostusta useissa alueen toimijoissa.

– On hienoa, että alueen organisaatioilla on rohkeutta katsoa tulevaisuuteen tällaisena aikana. Seudulla on tahtoa ja valmiutta lähteä rakentamaan uutta nousua ja tukea alueen parhaimpia kasvuyrityksiä. Myös sijoittajatahojen kiinnostus rahastoa kohtaan ilahduttaa, kommentoi kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä

– Rahasto on uusi työkalu Etelä-Savon yritystoiminnan ja työpaikkakehityksen tukemiseksi, hän jatkaa.

Vahvat alueelliset toimijat halukkaita sijoittamaan

Kiinnostuksensa Etelä-Savon pääomarahastoa kohtaan on osoittanut muun muassa OP Suur-Savo.

– Meillä Etelä-Savossa on selvä puute oman pääomanehtoisen rahoituksen tarjonnassa. Maakunnassa on vähän ns. enkelisijoittajia ja alueella nyt toimivat pääomarahastot tekevät sijoituksia pääosin jo voimakkaassa kasvussa oleviin yrityksiin.  Kasvua ja kansainvälistymistä hakevien nuorten yritysten liikkeellelähtöä ja kehittymistä on hidastanut riskipääoman puute. Suoraa velkarahaa on ollut saatavilla, samoin kuin erilaisia takausmalleja rahoitukselle. Tämä ei kuitenkaan aina riitä, vaan tarvitaan lisäksi oman pääoman ehtoista rahoitusta, toteaa OP Suur-Savon toimitusjohtaja Jari Himanen.

Koronakriisi on iskenyt yrityksiin myös Etelä-Savossa, mutta uskoa tulevaisuuteen on. Startup-toiminta on jatkunut aktiivisena myös kriisin aikana. Yrityksiltä tulee jatkuvasti kyselyitä rahastoon liittyen. Rahaston uskotaan houkuttelevan sijoittajia ja Etelä-Savoon sijoittuvia yrityksiä myös alueen ulkopuolelta.

-Uskomme, että Redstonen kansainväliset kontaktit ja pitkä kasvuyrityskokemus tulee auttamaan merkittävästi alueen yritysten kehittämisessä rahastoa hallinnoivan Redstone Nordicsin Pohjoismaiden toimintaa johtava Kaj Hagros sanoo.

Redstone tuo pääomasijoitusosaamisensa lisäksi vahvan panoksen rahaston sijoituskohteiden kehittämiseen ja jatkorahoitukseen sekä laajan kontaktiverkoston. Redstone on arvostettu kansainvälinen pääomasijoittaja. Yhtiö toimii seitsemässä maassa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Saksassa.

Etelä-Savon pääomarahaston avulla suunnitellaan rahoitettavan 15–20 yritystä. Rahaston sijoitustoiminnan on tarkoitus keskittyä voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin nuoriin sekä perustamis- ja siemenvaiheen yrityksiin, joilla on kytkös Etelä-Savon elinkeinoelämään. Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit ja ELY-keskus sijoittavat yhteensä 3,5 miljoonan euron rahastoon 1,4 miljoona euroa.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy järjestää rahastosta kiinnostuneille sijoittajatahoille infotilaisuuden 29.10.2020.

Lisätietoja:

Marjo Niittuaho-Nastolin
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
puh. 0440 361 615
[email protected]