Categories
Yleinen

Etelä-Savon pääomarahasto

Etelä-Savon pääomarahasto on uusi kasvuyritysrahasto.

Rahasto on yksityisten sijoittajien, Redstone Nordics Oy:n, alueen kaupunkien (Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna) sekä ELY-keskuksen yhteinen hanke kasvuyritysten kehittämisen vauhdittamiseen.

Rahasto on AFIM-lainsäädännön (direktiivi 211/61/EU ja laki 162/2014) mukainen ns. vaihtoehtorahasto, jonka juridinen toimintamuoto on kommandiittiyhtiö. Rahasto toimii ryhmäpoikkeusasetuksen (EU 651/2014) mukaisesti.

Etelä-Savon pääomarahaston koko (first closing) on 3,5 MEUR jakautuen seuraavasti:

ELY-keskuksen käynnistämisavustus: 1,0 MEUR
Etelä-Savon kaupungit: 400 000 EUR
Yksityiset sijoittajat: 2,0 MEUR
Redstone Nordics Oy: 100 000 EUR

Sijoituskohteet

Rahaston sijoituskohteet ovat voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakevat nuoret siemen- ja kasvuvaiheen yritykset, joilla on yhteys Etelä-Savoon.

Sijoitustoiminta

Rahastoon tehtävän sijoitussitoumuksen minimimäärä on 25 000 euroa. Alkuvaiheessa haetaan sitoumuksia, jotka muutetaan konkreettisiksi sijoituksiksi sijoitusvaiheessa, jonka kestoksi arvioidaan noin kolme vuotta.

Sijoitusvaiheen jälkeen yritysten kehittämiseen ja irtaantumiseen arvioidaan kuluvan noin seitsemän vuotta.

Voitonjako

Julkisen avustuksen käyttäminen rahaston käynnistysvaiheessa mahdollistaa epäsymmetrisen voitonjaon, jossa alkuvaiheen sijoittajat hyötyvät täten enemmän.

Strategia ja hallinnointi

Sijoittajista muodostuva sijoittajaneuvosto ohjaa rahaston sijoitusstrategiaa. Rahaston hallinnoinnista vastaa Redstone Nordics Oy.

Rahaston käynnistysvaihe

Rahaston käynnistysvaiheessa sijoitussitoumusneuvottelut käy Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (y-tunnus 0600598-8). Yhtiön puolesta yhteyshenkilönä toimii Marjo Niittuaho-Nastolin.